• DUYURULAR
 • 25 Nisan 2018 Platform Toplantısı
 • Şirket Kuruluş Sözleşmesi Ticaret Sicili
 • İhracat İşlemlerinde e-Faturada Navlun/Sigorta Bedellerinin Yazılması Hakkında Duyuru
 • Nitelikli Hesaplamalar Sertifika Programı
 • 2018 YMM Sınav Duyurusu
 • 7104 KDV Kanunu
 • 7103 Sayılı Kanun – Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • Tahsilat Genel Tebliği
 • Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Yönsis Bilgisayar Sistemleri
 • KDV Tasarısı Meclise Sevk Edildi
 • İstanbul Aydın Ünv. İİBF Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümüne %50 Burslu Öğrenci alınacak
 • SÖZLEŞME TESLİMLERİ HAKKINDA
 • Maktu Aidat 340 TL Olarak Belirlenmiştir
 • KDV iadeleri sıkıntılarına ilişkin Duyuru
 • Kamu Gözetimi Kurumu Başkanı Atandı
 • Vergi Kanunları 2018 Takvim Yılı
 • 2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği
 • 2018 Kıdem Tazminatı Tavanı
 • 2018 e-Defter Uygulama Kılavuzu
 • Defter Beyan Sistemi Açıldı
 • 7061 Nolu Torba Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı
 • 485 Nolu VUK Genel Tebliği
 • 486 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği
 • 487 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği
 • Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Başvuru Esasları
 • İst. Tic. Ünv. / Bireysel Finansal Planlama Eğitimi
 • Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği
 • Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı
  Adres: Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1 (34430)
  Beyoğlu / İstanbul
  Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
  Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr