01.01.2014 tarihinden itibaren her bir belge için 21.000,00 TL yi (KDV hariç) ayrıca bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının 63.000,00 TL yi (KDV Hariç) aşması halinde, karşıt inceleme yapılması zorunludur. Bu tutarlar her yılının başından itibaren yeniden değerleme oranına bağlı olarak artırılır.

Adres: İstiklal Cad. Asmalı Mescit Mah. No:1 (34430) Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr