Özelge taleplerinde mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından mükellefi oldukları vergi dairesinin bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlıklarına özelge talep formu ile yapılır.

Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan illerde Defterdarlıklara, Türkiyede ikametgahı bulunmayanlar ise Ankara, İstanbul veya İzmir Vergi Dairesi Başkanlıklarından herhangi birine başvurabileceklerdir. Gelir İdaresi Başkanlığı merkezine doğrudan başvurma imkanı bulunmamaktadır.

Adres: İstiklal Cad. Asmalı Mescit Mah. No:1 (34430) Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr