2 Nisan 2020, Perşembe
E-YMM Tasdik Raporu Kılavuzu
7 Nisan 2020, Salı
Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması GİB KDV SİRKÜLER-68
7 Nisan 2020, Salı
18 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulaması hk.
7 Nisan 2020, Salı
Ana Faaliyet Kodu Degerlendirme Komisyonu
4 Nisan 2020, Cumartesi
“Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi” Sistemine Geçiş; 01/07/2020 Tarihi’ne Ertelenmiştir
2 Nisan 2020, Perşembe
TESMER Sınav Başvurularının Ertelenmesi Hk.
31 Mart 2020, Salı
Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması
31 Mart 2020, Salı
COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi Hakkında Duyuru
28 Mart 2020, Cumartesi
GİB ( İnter Aktif Vergi Dairesinin )
27 Mart 2020, Cuma
Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatıldı
27 Mart 2020, Cuma
Tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi hakkında karşılaşılacak sorunlara destek olmak üzere Odamızda konu hakkında deneyimi olan meslektaşlarımızdan bir komisyon oluşturulmuştur.
25 Mart 2020, Çarşamba
Korona Tedbirleri Kapsamında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)
25 Mart 2020, Çarşamba
Bilirkişilik Portalı Uyap Güncellemesi
27 Mart 2020, Cuma
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 Sayılı Kanun Resmî Gazetede Yayımlandı
19 Mart 2020, Perşembe
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19 Mart 2020, Perşembe
Ansiklopedik Ekonomi ve İş Hayatı Sözlüğü
19 Mart 2020, Perşembe
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12) Resmi Gazete'de Yayımlandı.
19 Mart 2020, Perşembe
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151) Resmi Gazete'de Yayımlandı.
19 Mart 2020, Perşembe
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) Resmi Gazete'de Yayımlandı
19 Mart 2020, Perşembe
Değerli Konut Vergisi Uygulaması 2021 Yılından İtibaren Başlayacaktır.(14/02/2020 Tarih ve 7221 Sayılı Kanunun 16-19. Maddeleri Gereği )
19 Mart 2020, Perşembe
Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan Değişiklikler) 12 Mart 2020 Tarihli ve 31066 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
19 Mart 2020, Perşembe
VUK 517 Seri No’lu Genel Tebliğ ile Vergi Davalarında Kanun Yolundan Vazgeçme Usul ve Esasları
19 Mart 2020, Perşembe
TPKKH 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ( İhracat Bedelleri Hakkında) ( Tebliğ No:2018-32/48) ‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Tebliğ No: 2019-32/56)
19 Mart 2020, Perşembe
TPKKH 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No:2008-32/34) ‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Tebliğ No: 2020-32/57)
25 Mart 2020, Çarşamba
Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru
25 Mart 2020, Çarşamba
Türk Exımbank, Virüs Salgını Sürecinden İhracatçıların En Az Etkilenmesi İçin Destek Paketi Devreye Aldı
24 Mart 2020, Salı
Beyanname Verme Süreleri Uzadı
24 Mart 2020, Salı
Tekno Parklara Kira Düzenlemesi
24 Mart 2020, Salı
İcra Ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar
24 Mart 2020, Salı
Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
23 Mart 2020, Pazartesi
KDV Tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar
23 Mart 2020, Pazartesi
Geri Kazanım Katılım payı beyannamesi genel tebliği sıra no.1 de değişiklik hk. sıra no.3
20 Mart 2020, Cuma
Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı
20 Mart 2020, Cuma
Makro Ekonomik Göstergeler Yayınlandı
20 Mart 2020, Cuma
Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Duyuru
20 Mart 2020, Cuma
II-23.3 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği Taslağı Yayımlandı
20 Mart 2020, Cuma
İstanbul’da Yabancıların İkamet İzni Başvuru Randevuları Ertelendi .
19 Mart 2020, Perşembe
Gelir idaresi Başkanlığı Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama
19 Mart 2020, Perşembe
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde Öngörülen Sosyal Güvenlik ve İstihdam Tedbirleri Cumhurbaşkanımızın konuşma metni
19 Mart 2020, Perşembe
Covid - 19 Virus veya Diğer Nedenlerle Ekonomik Sıkıntı yaşayan işverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir
19 Mart 2020, Perşembe
Covid – 19 Virus Nedeniyle Piyasalardaki Haksız Fiyat Artışına İlişkin Şikâyet Hattı
19 Mart 2020, Perşembe
Yeni Tip Koronavirüse Karşı Tedbirlere İlişkin Genelge
19 Mart 2020, Perşembe
Covid – 19 tedbirleri kapsamında tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi
19 Mart 2020, Perşembe
Covid – 19 Salgın Riski Nedeniye Teknopark Şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Evden Çalışmasına İlişkin Basın Açıklaması
19 Mart 2020, Perşembe
31 Mart 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
19 Mart 2020, Perşembe
Mükelleflerimizce Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek Vergisel İşlemler Hakkında Duyuru
19 Mart 2020, Perşembe
4-13 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak Yeminli Mali Müşavirlik Sınavının Ertelenmesi
19 Mart 2020, Perşembe
2 Mart 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
19 Mart 2020, Perşembe
Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü Yayınlandı
19 Mart 2020, Perşembe
e-SMM Hakkında Duyuru
19 Mart 2020, Perşembe
7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 10. Taksit Ödeme Dönemi Başladı
19 Mart 2020, Perşembe
7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 17. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.
19 Mart 2020, Perşembe
Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı kamuoyu görüşüne açılmıştır.
11 Mart 2020, Çarşamba
E- YMM Raporlarının E-İmzalanmasına ilişkin Yapılan Değişiklikler
24 Şubat 2020, Pazartesi
SÜRGEM Eğitim Uygulaması Hk. Bilgilendirme
26 Şubat 2020, Çarşamba
Türmob / 2020/1.dönem Konkordato Eğitimleri Hk.
27 Ocak 2020, Pazartesi
23'üncü IBA Tahkim Günü 12-13 Mart 2020 İstanbul Çırağan Sarayı Kempinski de gerçekleştirilecek
7 Ocak 2020, Salı
5000/30000 TL ve Üzeri Düzenlenecek e-Arşiv Faturalar Hakkında
Adres: Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1 (34430)
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr