BAŞKANIN MESAJI

Geçtiğimiz 4-5 Mayıstaki yoğun seçim günlerinin ardından herkese bir kere daha “merhaba”
İstanbul’un yeminli mali müşavirleri olarak büyük bir olgunluk içerisinde tamamladığımız seçimlerden sonra şimdi yeni bir üç yıllık dönemin ilk günlerinde olmanın heyecanı içerisindeyiz.

Genel kurullar, biz
http://istanbulymmo.org.tr/resimler/kategori/vehbikarabiyik.jpgim Odamızın da kimliğini taşıdığı sivil toplum kuruluşlarının belirli dönem sonlarında -bir açıdan- “geçmişi” ve gidişatı” değerlendirme günleridir.
Hani biz insanların bile zaman zaman; geriye bakıp yaptıklarını, ileriye bakıp gelecek hakkındaki düşüncelerini gözden geçirdikleri günler vardır ya…
Geçmiş için
“ben neyi de yapsaydım” ya da “keşke şunu yapmasaydım” diye düşündükleri zamanları kastediyorum…

İşte Oda’larda da öyle
Birer “tüzel” kişilik olmalarına karşılık, Odalar da üyeleri üzerinden aynı şeyleri düşünürler adeta.

Öyle ya…
O genel kurullarda üyeler bir araya geliyor, bu önümüzdeki dönem şunları şunl
arı yapalım diye kararlar alıyor ve bu alınan kararlarını uygulatmak üzere seçtikleri yönetim kurullarına hem yetki hem görev hem sorumluluk veriyorlar.
Sonra o dönem bitiyor, günü geliyor ve yine bir genel kurul…
Toplanın bakalım deniyor tüm üyelere, toplanın ve değerlendirin bakalım “biz ne istemiştik ne oldu?” “aldığımız kararlarla nereden nereye gelebildik?” “Görevlendirdiğimiz kurullar ne kadar başarılı olabildiler?”
“Göreve getirirken doğru seçimler mi yapmışız?”

Bir nevi “hesap günleri”
Kimlerin hesap gü
nleri derseniz tabii ki seçenlerin de seçilenlerin de…
Çünkü Odaların başarısı, sadece seçilen kurulların ne ölçüde başarılı olduğunun anlaşılması değil, onları seçen üyelerin bu genel kurullarda göreve getirdiklerini de ne kadar isabetle seçmiş olduğunu anlaşılmasına bağlı.

Bu yıl 30. Yaşına girerek bir olgunluk dönemine geçen Odamızın 4-5 Mayıs günlerinde yaptığı 24. Genel Kurul, övünerek söyleyebiliriz ki; seçenleri ve seçilenleri ile gerçekten başarılı bir sınav verdi.
Bizleri bir önceki genel kurulumuzda yönetim, denetim ve disiplin kurullarına seçerek görev veren üyelerimiz, geçtiğimiz son üç yılın icraatını ittifakla kabul  ve ibra ederek hem görevlendirdikleri üyelerimizi onurlandırdılar hem daha önceden kendi yaptıkları seçimlerin ne kadar isabetle yapılmış olduğunu, vardıkları kararlarında ne kadar haklı olduklarını gördüler.


Genel kurulumuzda ancak bir hizmet yarışında yer alma dileği sayılabilecek bazı adaylık istekleri dışında seçimlerimiz büyük bir olgunluk ve görüşlerde birliktelik içerisinde geçti.

Ama daha da iyi şeyler yaşayıp bundan daha da başarılı bir hikayemiz
neden olamasın?
Örneğin Odamızın maliye ve ekonomi politikalarında daha ağırlıklı bir düzeye çıkarılabilmesi, üyelerimizden daha çok yararlanılabileceğinin anlatılabilmesi, dolayısıyla daha da el üzerinde tutulabilmesi, mesleki standardının daha iyi anlaşılıp kabul görmesi, üyelerimizin çoktan hak ettikleri piyasa payına kavuşturulabilmiş olmaları gibi…

Türkiye maalesef siyaseten de, ekonomik olarak da oldukça kırılgan bir dönemden geçiyor. O hepimizin istek duyduğu, mutlaka olmalı dediği şeyler bugün koca bir iş alemi için, çok köklü kurumlar için bile ancak kısmen yaşama geçebiliyor.

Dolayısıyla bizimki gibi bir ayağı maliye-ekonomi bürokrasisine, bir ayağı Türkiye ekonomisinin istikrar ve gelişmesine bağlı ve henüz 30. Yılında bir meslekte amaçladığımız her şeye ulaşabilmek kolay olmuyor.

Ama bu konularda bir önemli avantalımız var: Biz bu ülkede hesabını en iyi yapan, gerçekleri en iyi değerlendiren bir mesleğin mensuplarıyız ve her şartta birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam ediyoruz.
Ve yine Genel Kurullarımızda görüyoruz ki seçimlerimizde de seçilenlerimizde de hep ittifak halindeyiz, koşullar elverdiği ölçüde çıtamızı daha yükseğe taşıma gayretindeyiz ve kendimizden eminiz.

Geçtiğimiz 24. Genel Kurul, bize bunu gösterdiği gibi gayretlerimizi, başarımızı, birlikteliğimizi daha da ileri taşıma konusundaki inancımızı hem tescil etmiş hem bizlere şevk vermiştir.

24. Genel Kurulda üç yıllık görev süresini tamamlamış olan kurullarımızı kutlarken, tabii ki mazhar oldukları takdirler dolayısıyla bu kurullarda tekrardan yer ve görev alan üyelerimizle bu kurullarımız yeni katılan arkadaşlarımıza yeni dönemde başarılar diliyor, tüm üyelerimize saygılar sunuyorum.

Vehbi KARABIYIK
Başkan

ODA TARİHÇESİ

3568 Sayılı Meslek Yasamızın 15.maddesinin 3.fıkrasının “Odalar Kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu aracılığıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar” hükmüne istinaden 25.11.1989 tarihinde yapılan toplantıda İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Müteşebbis Yönetim Kurulu seçimi yapılmıştır. Seçim sonucunda, Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Temel ÖNER, Genel Sekreter Ali Refik ARKAN, Muhasip Üye Ahmet ŞAHİN ve Üye Fatih DURAL ’dan oluşan Müteşebbis Yönetim Kurulunun 1989 yılında yaptığı toplantıda almış olduğu 1 numaralı kararla İstanbul YMM Odasının kuruluş işlemlerine başlanmasına, Bakanlıktan kuruluş onayı alınmak üzere Birlik Yönetim Kurulu’na ve İstanbul Valiliğine başvurulmasına karar verilmiştir. Bu arada yasal defterlerin tasdiki, basılı evrakın temini ve listelerin oluşturulması girişimlerinde bulunulmuştur.

Yönetim Kurulumuz, 26.12.1989 tarihli yazı ile tüzel kişilik kazanmak için Geçici Kurul’a müracaat etmiştir. Başvurumuz Geçici Kurul’ca incelenmiş ve Bakanlık Makamından alınan 18.01.1990 tarihli onay ile Odamızın tüzel kişilik kazanması hususu uygun görülerek Sirkeci’de bulunan 4.Vakıf Han’da faaliyetine başlamıştır.

Mayıs 1990 yılında yapılan 1.Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda; Yönetim Kurulumuz Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Süleyman GENÇ, Oda Sekreteri Hüseyin Perviz PUR, Muhasip ye Vehbi KARABIYIK ve Üye Recep BODUR’ dan oluşmuştur.

1.Olağan Genel Kurul’dan sonra Oda Merkezi Somer Ap. No:64 Mecidiyeköy adresine taşınmıştır. Odamızın ilk Değerlendirme Komisyonunda ; Komisyon Başkanı Sezai ONARAL, Üye Prof.Dr.Ömer Faruk BATIREL, Üye Muammer AKINCI, Üye M.Yaşar KULA, Üye Hüseyin Perviz PUR’dan oluşmuştur. Ve daha sonra yapılan değişiklikle; Başkan Adnan BARLAS, Recep BODUR, Engin BERKER, Yüksel VERDİ, Erdoğan KOÇAK, Prof.Dr.Ömer Faruk BATIREL, Yaşar KULA, Sami VODİNA ve Murat KILIÇ görev almışlardır.

İlk Muhasebe ve Denetim Standartları Komisyonunda YMM Aslan COŞKUN, YMM Hasan AKERDEM, YMM Mehmet GÜLTEKİN, YMM Şahin TOPBAŞ, YMM Memduh COŞKUNER, YMM Prof.Dr.Mehmet YAZICI ve YMM Prof.Dr.Oktay GÜVEMLİ görev almışlardır. İlk Mevzuat ve Uygulama Komisyonunda YMM Mutlu İZMEN, YMM Tipar AKÜN, YMM Yako GÖKAY, YMM Hüsnü GÜRELİ, YMM Cihat KUMUŞOĞLU ve YMM Yahya KIZILGÖK görev almışlardır.İlk Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Erol KARSAN, Midhat BENHAYİM, Hüsnü GÜRELİ ve Halil İbrahim AKTAN’dan oluşmuştur.

30-31 Mayıs 1992 tarihlerinde yapılan Odamızın 2.Olağan Genel Kurulu sonunda yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Başkanlığa Sezai ONARAL, Başkan Yardımcılığı’na Süleyman GENÇ, Oda Sekreterliği’ne Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üyeliğe Vehbi KARABIYIK, Üyeliğe Muammer AKINCI seçilmiştir.19 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Defterdarlığı’nın Odamıza tahsis ettiği Perihan Sokak No:113 Ergül Apartmanı Şişli adresinde faaliyetine devam edip, mesleki çalışmalarına ek olarak Prof.Dr.Selim KANETİ’nin teklifi üzerine Vergi Komitesi kurulması ile ilgili çalışmalara başlanmış, fakat stadın kısa bir süre sonra vefat etmesi nedeniyle proje yarım kalmıştır. Odamızın bu girişimi sayesinde ileride hayata geçmiş olan Vergi Konseyi’nin temelini de atmıştır. 

28-29 Mayıs 1994 tarihlerinde yapılan 5.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Süleyman GENÇ, Oda Sekreteri Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Şaban ERDİKLER’den oluşmuştur. 3 Mart 1995 tarihinde Odamızın ilk yayını olan Mali Mevzuat Platform Dergisinin temelleri Üstadlarımızdan Mehmet MAÇ, Tahir PEREK, Süleyman GENÇ tarafından atılarak kitap haline getirilerek 3 sayı yayınlanmıştır. 14 Şubat 1996 tarihinden itibaren de aylık dergi olarak yayın hayatına devam etmiş, daha sonra da günümüz teknolojisine uyularak Odamızın Web Sayfasında okuyuculara ulaşmaktadır. Platform ekip olarak günümüzde çalışmalarını sürdürüp, üyelerine yeni gelişmeler hakkında görüş bildirmektedir.

13 Kasım 1995 tarihinden itibaren de yapılan İTO seçimlerinde üyelerimizin mesleğimizi temsil edip, meslek komitesinin adı da Mali Müşavirler Komitesi olmuştur.1-2 Haziran 1996 tarihinde yapılan ,Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Süleyman GENÇ, Oda Sekreteri Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Şaban ERDİKLER’den oluşmuştur.13-14 Haziran 1998 tarihinde yapılan 9.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Oda Sekreteri Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Adnan NAS’dan oluşmuştur.

17 Haziran 1998 tarihinde Odamızın Kütüphanesinin kurulması için çalışmalara başlanmış ve bugün Oda Merkezimizde bulunan kütüphanemizin temelleri atılmıştır. Haziran 2000 tarihinde yapılan 11.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Oda Sekreter Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Mehmet Cihan ERAY’dan oluşmuştur.

2002 yılından itibaren de günümüze kadar İstiklal Cad. No:146 Beyoğlu adresinde faaliyetimizi sürdürmekteyiz.

Haziran 2002 tarihinde yapılan 13.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Oda Sekreter Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Mehmet Cihan ERAY’dan oluşmuştur. Haziran 2004 tarihinde yapılan 15.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Oda Sekreter Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Mehmet Cihan ERAY’dan oluşmuştur. Haziran 2006 tarihinde yapılan 17.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Oda Sekreter Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Mehmet Cihan ERAY’dan oluşmuştur. Haziran 2008 tarihinde yapılan 19.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Oda Sekreter Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Mehmet Cihan ERAY’dan oluşmuştur.Haziran 2010 tarihinde yapılan 21.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Başkan Yardımcısı Sabri TÜMER, Başkan Yardımcısı Vehbi KARABIYIK, Oda Sekreter Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Mehmet Nadi ABBASOĞLU ve Üye Mehmet Cihan ERAY’dan oluşmuştur.

8-9 Haziran 2013 tarihinde yapılan 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Başkan Yardımcısı Sabri TÜMER, Başkan Yardımcısı Vehbi KARABIYIK, Oda Sekreter Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Mehmet Nadi ABBASOĞLU ve Üye Mehmet Cihan ERAY’dan oluşmuştur..

4-5 Haziran 2016 tarihinde yapılan 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Vehbi KARABIYIK, Başkan Yardımcısı Mehmet Nadi  ABBASOĞLU, Oda Sekreteri Sabri TÜMER, Oda Saymanı Sadrettin DEMİRAY, Üye Hamdi GEZMİŞ, ÜYE Hakkı KOÇAK ve Üye Bayram TURANÇİFTÇİ olmuştur.

4-5 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Vehbi KARABIYIK, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Başkan Yardımcısı Sabri TÜMER, Oda Sekreteri Bayram TURANÇİFTÇİ, Oda Saymanı Hakkı KOÇAK, Üye Hamdi GEZMİŞ ve ÜYE Zafer ALTINTAŞ olmuştur.

 

Adres: Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1 (34430)
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr