2023 YILI GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ
TASDİK RAPORLARININ VERİLME SÜRESİ

 

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığınca 2023 yılı yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin
01.04.2024 – 06.05.2024 
tarihleri arasında verileceği belirtildiğinden, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için
2023 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi 
Tasdik Raporları, 24 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu Genel Tebliği Çerçevesinde
beyannamenin verildiği Mayıs ayını takip eden iki ayın son günü olan 31.07.2024 
tarihine kadar verilebilecektir.
 

Öte yandan yine Gelir İdaresi Başkanlığınca Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin 01.03.2024 – 05.04.2024 
tarihleri arasında verilebileceği belirtildiğinden, Gelir Vergisi Mükellefleri için 2023 yılı Gelir Vergisi
Beyannamesi Tasdik Raporları ise 30.06.2024 tarihine kadar (Resmi tatil dolayısıyla 01.07.2024)
verilebilecektir.  
Konu ile ilgili 2021 Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik Raporları ile ilgili, Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın 21.06.2022 tarih ve E-60801812-205.06-78.715 sayılı yazısını görüntülemek için tıklayın.

 

Saygılarımla,
A.Müfit ERKARAKAŞ
Başkan