Eğitim Kadrosu

Programın Amacı :Bağımsız Denetçiler için sürekli eğitim tebliği kapsamında muhasebe ve denetim alanında yüz yüze eğitimler vermektir.
Böylece Bağımsız Denetçiler tebliğ kapsamında ki eğitim yükümlülüğünü tamamlayabileceklerdir.
Başvuru için tıklayınız

PROGRAMIN ADI EĞİTMENLERİ
Bobi
FRS I - II -UYGULAMA
Prof. Dr. Selahattin KARABINAR
Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
Doç. Dr. Şeref DEMİR
Doç. Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN
Doç Dr. Taylan ALTINTAŞ
Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ
   
Bağımsız
Denetim I - II UYGULAMA
Doç. Dr. İpek TÜRKER
Doç. Dr. Duygu Anıl KESKİN
Dr. Ercan İsmail ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Uzun KOCAMIŞ
   
Finansal Yönetim Prof. Dr. Oktay TAŞ
Prof. Dr. Muharrem ÖZDEMİR
Prof.Dr.Saime ÖNCE
   
Finansal Araçlar Standardı Prof. Dr. Ümmühan ASLAN
Prof. Dr. Selahattin KARABINAR
   
TMS 7 Nakit Akış Tablosu Doç Dr. Şerife SUBAŞI
Prof. Dr. Selahattin KARABINAR
Prof. Dr. Oktay TAŞ
   
Kurumsal Yönetim Prof. Dr. Tekin AKGEYİK
Dr. Gülçin YILDIRIM
Dr. Ercan İsmail ÜNAL
   
TFRS ve  Bobi FRS’de
Duran Varlıkları Kapsamına Alan Standartların İncelenmesi
Prof. Dr.  Murat AZALTUN
Dr. Öğr.Üyesi İrem BATIBAY TÜNAYDIN
Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
   
KONSOLİDASYON Prof. Dr. Selahattin KARABINAR
Doç. Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi İrem BATIBAY TÜNAYDIN 
   
KÜMİ FİNANSAL
RAPORLAMA STANDARDI  - I
Doç. Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN
Prof. Dr. Selahattin KARABINAR
Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
   
KÜMİ FİNANSAL
RAPORLAMA STANDARDI - II 
Doç. Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN
Prof. Dr. Selahattin KARABINAR
Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
   
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinde Hasılat Standardı Prof. Dr. Ümmühan ASLAN
Doç Dr. Şerife SUBAŞI
Prof. Dr. Selahattin KARABINAR
   
TFRS 16
Kiralamalar Standardı
Prof. Dr. Ümmühan ASLAN
Doç Dr. Şerife SUBAŞI
Prof. Dr. Selahattin KARABINAR
   
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarındaki Güncel Gelişmeler Prof. Dr. Ümmühan ASLAN
Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
   
TMS/TFRS/BOBİ FRS ve VUK
Teorisi ve Uygulamalar  - I 
Doç. Dr. Şeref DEMİR
Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
Doç. Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN 
   
TMS/TFRS/
BOBİ FRS ve VUK Teorisi ve Uygulamalar - II
Doç. Dr. Şeref DEMİR
Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
Doç Dr. Taylan ALTINTAŞ
   
TMS/TFRS/
BOBİ FRS ve VUK Teorisi ve Uygulamalar - III
Doç. Dr. Şeref DEMİR
Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
Prof. Dr. Selahattin KARABINAR
   
Bağımsız Denetimde
Sorumluluk
Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
Dr. Ercan İsmail ÜNAL
YMM Kamber KAYA
   
TMS
2 Stoklar Standardı
Prof Dr. Fatma PAMUKÇU
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin MERT
YMM Kamber KAYA
   
Bağımsız
Denetimde Etik
Doç. Dr. Duygu Anıl KESKİN
Dr. Ercan İsmail ÜNAL
Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
YMM Kamber KAYA

Adres: Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1 (34430)
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr