Menü

H. İbrahim AKTAN BaşkanDeğerli Üstat ve Meslektaşlarım,

Öncelikle hepinizi İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu adına selamlıyorum. 4-5 Haziran 2022 tarihinde yaptığımız 25. Seçimli Olağan Genel Kurulda bizlere vermiş olduğunuz güven ve teveccüh için ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

4-5 Haziran 2022 tarihinde yaptığımız seçimler büyük bir olgunluk ve uzlaşı kültürü içerisinde gerçekleşmiştir. Bu olgun ve olumlu süreçte gerçekleşen seçim bir anda hepimizi derin acıya gark etmiştir. Meslektaşım, yaklaşık otuz yıllık yol arkadaşım ve uzun yıllar birlikte çalışmaktan onur duyduğum, her kişi ve kesimle rahatlıkla diyalog kurabilen çalışkan ve özverili arkadaşım Sabri TÜMER’i kaybettik. Acımız büyüktür. Bu vesile ile Sabri TÜMER’in eşi Göknur TÜMER’e, Kızı Didem TÜMER ile oğlu Gökçer TÜMER’e ve tüm aile bireylerine, sevenlerine bir kez daha taziyelerimi sunuyor, acılarını paylaşıyorum. Onların acıları hepimizin ortak acısıdır.

Değerli üstat ve meslektaşlarım,

Gruplar arasında varılan mutabakata göre ilk dönem Başkanlığa Sabri TÜMER seçilecekti. Ancak bu durum olanaksız hale gelince seçim kurulunun vermiş olduğu mazbata esas alındı ve ilk sırada Sabri TÜMER arkadaşımız olduğu için gıyabında-manevi huzurunda-kendisini başkan seçtik, oda kayıtlarına başkan olarak tescil etmiş olduk.  Bu vesile ile değerli arkadaşım ve hepimizin dostu Sabri TÜMER’e bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum.

Değerli üstat ve meslektaşlarım,

Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre Türkiye’de mevcut sermaye şirketi sayısı bir milyonun üzerinde olmakla birlikte denetime tabi şirket sayısı 30 bin civarındadır. Bu tutara zorunlu olarak bağımsız denetime tabi olan şirketlerde dahildir.  Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 2020 verilerine göre 720 milyar dolar olan ve ilk büyük 21 ekonomi içerisinde yer alan ülkemiz için bu durum anlaşılabilir olmaktan uzaktır.

Bu amaçla önümüzdeki çalışma döneminde çalışmalarımızı ağırlıklı dışa dönük olarak yapacağımızı planlıyoruz. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK, İTKİB gibi diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımızı yoğun işbirliği içerisinde sürdürmeyi planlıyoruz. Böyle bir işbirliği ile hem ülkemizde   şeffaflığı ve hem de kişi ve kurumların hesap verebilirliği sağlanmış olacaktır.

Değerli üstat ve meslektaşlarım,

Yeminli Mali Müşavirlik müessesesi kamu ve özel sektörün kaliteli hizmet alma anlayışından doğmuştur. Yeminli Mali Müşavirler gerek kamu ve gerekse özel sektör kuruluşlarına itfaiye görevi değil koruyucu hekimlik görevi yaparlar. Yani yangın çıktığında değil de daha yangın çıkmadan yangının çıkmasını önleyici tedbirler alırlar. Bu işlemlerini cari denetim yöntemiyle ifa ederler. Bu nedenledir ki, vergi denetimi ile bağımsız denetim hiçbir zaman birbirinin alternatifi değildir. Tam aksine tam tasdik – denetim ve tasdik- bağımsız denetimin tamamlayıcı bir unsurudur. Burada yeri gelmişken bir hususa da açıklık getirmek istiyorum.

Yeminli Mali Müşavirler, denetimlerini işletmelerin - vergi mükelleflerinin -  hesaplarını ödemeleri gereken vergilerinin ve vergi matrahının doğruluğuna yönelik yaparlar ve mali tablolarını bir bütün olarak denetlerler. Yeminli Mali Müşavirler çalışmalarında Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterleri baz alırlar. Bağımsız Denetimde ise kriterler uluslararası kuruluşlarca belirlenir. Her iki raporlama ve denetim temelde aynı verilerden hareketle yapılır. Bu çerçevede her iki raporlama ve denetim birbirinin alternatifi değildir. Çünkü her iki denetimin muhatapları farklıdır.  Diğer taraftan Yeminli Mali Müşavirlik gibi bir kurumun dünyada var olmadığı iddiaları da doğru değildir. Bu kurumun her bir ülkede farklı uygulamalarını görmek mümkündür. Türkiye’deki uygulama Dünya’daki uygulamaların en gelişmiş-tekemmül etmiş halidir.

Bu düşünce ve duygularla tekrar hepinizi İstanbul YMM Odası Kurulları adına bir kez daha selamlıyorum.

 

Saygılarımızla,
H. İbrahim AKTAN
Başkan

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1
P.K. 34430 Beyoğlu / İstanbul
Bilgi Almak İçin
istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr
istanbulymmo@hs03.kep.tr
0212
251 60 90
© Copyright 2021 | İYMMO İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası | www.istanbulymmo.org.tr