Menü

ODA TARİHÇESİ

3568 Sayılı Meslek Yasamızın 15.maddesinin 3.fıkrasının “Odalar Kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu aracılığıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar” hükmüne istinaden 25.11.1989 tarihinde yapılan toplantıda İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Müteşebbis Yönetim Kurulu seçimi yapılmıştır. Seçim sonucunda, Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Temel ÖNER, Genel Sekreter Ali Refik ARKAN, Muhasip Üye Ahmet ŞAHİN ve Üye Fatih DURAL ’dan oluşan Müteşebbis Yönetim Kurulunun 1989 yılında yaptığı toplantıda almış olduğu 1 numaralı kararla İstanbul YMM Odasının kuruluş işlemlerine başlanmasına, Bakanlıktan kuruluş onayı alınmak üzere Birlik Yönetim Kurulu’na ve İstanbul Valiliğine başvurulmasına karar verilmiştir. Bu arada yasal defterlerin tasdiki, basılı evrakın temini ve listelerin oluşturulması girişimlerinde bulunulmuştur.

Yönetim Kurulumuz, 26.12.1989 tarihli yazı ile tüzel kişilik kazanmak için Geçici Kurul’a müracaat etmiştir. Başvurumuz Geçici Kurul’ca incelenmiş ve Bakanlık Makamından alınan 18.01.1990 tarihli onay ile Odamızın tüzel kişilik kazanması hususu uygun görülerek Sirkeci’de bulunan 4.Vakıf Han’da faaliyetine başlamıştır.

Mayıs 1990 yılında yapılan 1.Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda; Yönetim Kurulumuz Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Süleyman GENÇ, Oda Sekreteri Hüseyin Perviz PUR, Muhasip ye Vehbi KARABIYIK ve Üye Recep BODUR’ dan oluşmuştur.

1.Olağan Genel Kurul’dan sonra Oda Merkezi Somer Ap. No:64 Mecidiyeköy adresine taşınmıştır. Odamızın ilk Değerlendirme Komisyonunda ; Komisyon Başkanı Sezai ONARAL, Üye Prof.Dr.Ömer Faruk BATIREL, Üye Muammer AKINCI, Üye M.Yaşar KULA, Üye Hüseyin Perviz PUR’dan oluşmuştur. Ve daha sonra yapılan değişiklikle; Başkan Adnan BARLAS, Recep BODUR, Engin BERKER, Yüksel VERDİ, Erdoğan KOÇAK, Prof.Dr.Ömer Faruk BATIREL, Yaşar KULA, Sami VODİNA ve Murat KILIÇ görev almışlardır.

İlk Muhasebe ve Denetim Standartları Komisyonunda YMM Aslan COŞKUN, YMM Hasan AKERDEM, YMM Mehmet GÜLTEKİN, YMM Şahin TOPBAŞ, YMM Memduh COŞKUNER, YMM Prof.Dr.Mehmet YAZICI ve YMM Prof.Dr.Oktay GÜVEMLİ görev almışlardır. İlk Mevzuat ve Uygulama Komisyonunda YMM Mutlu İZMEN, YMM Tipar AKÜN, YMM Yako GÖKAY, YMM Hüsnü GÜRELİ, YMM Cihat KUMUŞOĞLU ve YMM Yahya KIZILGÖK görev almışlardır.İlk Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Erol KARSAN, Midhat BENHAYİM, Hüsnü GÜRELİ ve Halil İbrahim AKTAN’dan oluşmuştur.

30-31 Mayıs 1992 tarihlerinde yapılan Odamızın 2.Olağan Genel Kurulu sonunda yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Başkanlığa Sezai ONARAL, Başkan Yardımcılığı’na Süleyman GENÇ, Oda Sekreterliği’ne Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üyeliğe Vehbi KARABIYIK, Üyeliğe Muammer AKINCI seçilmiştir.19 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Defterdarlığı’nın Odamıza tahsis ettiği Perihan Sokak No:113 Ergül Apartmanı Şişli adresinde faaliyetine devam edip, mesleki çalışmalarına ek olarak Prof.Dr.Selim KANETİ’nin teklifi üzerine Vergi Komitesi kurulması ile ilgili çalışmalara başlanmış, fakat stadın kısa bir süre sonra vefat etmesi nedeniyle proje yarım kalmıştır. Odamızın bu girişimi sayesinde ileride hayata geçmiş olan Vergi Konseyi’nin temelini de atmıştır. 

28-29 Mayıs 1994 tarihlerinde yapılan 5.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Süleyman GENÇ, Oda Sekreteri Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Şaban ERDİKLER’den oluşmuştur. 3 Mart 1995 tarihinde Odamızın ilk yayını olan Mali Mevzuat Platform Dergisinin temelleri Üstadlarımızdan Mehmet MAÇ, Tahir PEREK, Süleyman GENÇ tarafından atılarak kitap haline getirilerek 3 sayı yayınlanmıştır. 14 Şubat 1996 tarihinden itibaren de aylık dergi olarak yayın hayatına devam etmiş, daha sonra da günümüz teknolojisine uyularak Odamızın Web Sayfasında okuyuculara ulaşmaktadır. Platform ekip olarak günümüzde çalışmalarını sürdürüp, üyelerine yeni gelişmeler hakkında görüş bildirmektedir.

13 Kasım 1995 tarihinden itibaren de yapılan İTO seçimlerinde üyelerimizin mesleğimizi temsil edip, meslek komitesinin adı da Mali Müşavirler Komitesi olmuştur.1-2 Haziran 1996 tarihinde yapılan ,Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Süleyman GENÇ, Oda Sekreteri Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Şaban ERDİKLER’den oluşmuştur.13-14 Haziran 1998 tarihinde yapılan 9.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Oda Sekreteri Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Adnan NAS’dan oluşmuştur.

17 Haziran 1998 tarihinde Odamızın Kütüphanesinin kurulması için çalışmalara başlanmış ve bugün Oda Merkezimizde bulunan kütüphanemizin temelleri atılmıştır. Haziran 2000 tarihinde yapılan 11.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Oda Sekreter Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Mehmet Cihan ERAY’dan oluşmuştur.

2002 yılından itibaren de günümüze kadar İstiklal Cad. No:146 Beyoğlu adresinde faaliyetimizi sürdürmekteyiz.

Haziran 2002 tarihinde yapılan 13.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Oda Sekreter Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Mehmet Cihan ERAY’dan oluşmuştur. Haziran 2004 tarihinde yapılan 15.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Oda Sekreter Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Mehmet Cihan ERAY’dan oluşmuştur. Haziran 2006 tarihinde yapılan 17.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Oda Sekreter Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Mehmet Cihan ERAY’dan oluşmuştur. Haziran 2008 tarihinde yapılan 19.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Oda Sekreter Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Vehbi KARABIYIK ve Üye Mehmet Cihan ERAY’dan oluşmuştur.Haziran 2010 tarihinde yapılan 21.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Başkan Yardımcısı Sabri TÜMER, Başkan Yardımcısı Vehbi KARABIYIK, Oda Sekreter Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Mehmet Nadi ABBASOĞLU ve Üye Mehmet Cihan ERAY’dan oluşmuştur.

8-9 Haziran 2013 tarihinde yapılan 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Sezai ONARAL, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Başkan Yardımcısı Sabri TÜMER, Başkan Yardımcısı Vehbi KARABIYIK, Oda Sekreter Hüseyin Perviz PUR, Muhasip Üye Mehmet Nadi ABBASOĞLU ve Üye Mehmet Cihan ERAY’dan oluşmuştur..

4-5 Haziran 2016 tarihinde yapılan 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Vehbi KARABIYIK, Başkan Yardımcısı Mehmet Nadi  ABBASOĞLU, Oda Sekreteri Sabri TÜMER, Oda Saymanı Sadrettin DEMİRAY, Üye Hamdi GEZMİŞ, ÜYE Hakkı KOÇAK ve Üye Bayram TURANÇİFTÇİ olmuştur.

4-5 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan Vehbi KARABIYIK, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim AKTAN, Başkan Yardımcısı Sabri TÜMER, Oda Sekreteri Bayram TURANÇİFTÇİ, Oda Saymanı Hakkı KOÇAK, Üye Hamdi GEZMİŞ ve ÜYE Zafer ALTINTAŞ olmuştur.

4-5 Haziran 2022 tarihinde yapılan 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulumuz; Başkan H. İbrahim AKTAN, Başkan Yardımcıları Vahap ADIYAMAN ve Ahmet Müfit ERKARAKAŞ, Oda Sekreteri Bayram TURANÇİFTÇİ,  Muhasip Üye Hakkı KOÇAK,  Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer ALTINTAŞ ve Namık Kemal KOÇ olmuştur. 

06 Haziran 2023
 Tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası yeni görev dağılımı; Başkan Vahap ADIYAMAN , Başkan Yardımcıları  H. İbrahim AKTAN ve Ahmet Müfit ERKARAKAŞ, Oda Sekreteri Bayram TURANÇİFTÇİ,  Muhasip Üye Hakkı KOÇAK,  Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer ALTINTAŞ ve Namık Kemal KOÇ olmuştur

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1
P.K. 34430 Beyoğlu / İstanbul
Bilgi Almak İçin
istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr
istanbulymmo@hs03.kep.tr
0212
251 60 90
© Copyright 2021 | İYMMO İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası | www.istanbulymmo.org.tr