Menü

3 Nisan 2024, Çarşamba
Yemek Kartı Uygulama Esaslarının Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Hukuka Uygunluğunun Değerlendirilmesi
28 Mart 2024, Perşembe
TESMER 9 Merkez Kurulu Ve Staj Ve Sınavlar İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi
26 Şubat 2024, Pazartesi
Muhasebe Haftası Görselleri – 2024
15 Ocak 2024, Pazartesi
2024 yılı için TÜRMOB’un Tavsiye Niteliğindeki Asgari Ücret Tarifesi
22 Aralık 2023, Cuma
Sürgem Eğitimlerine İlişkin Sure Uzatımı Hk
22 Aralık 2023, Cuma
2024 Yılı Sınav Takvimi
12 Ekim 2023, Perşembe
Yeminli Mali Müşavir Kooperatifi
15 Eylül 2023, Cuma
İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans Programları İndirimi
26 Temmuz 2023, Çarşamba
İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisans Üstü Programları İndirimi
6 Temmuz 2023, Perşembe
Mesleki Kamuoyuna Önemli Duyuru - Ücret Artışı H.K
22 Haziran 2023, Perşembe
Finansal Tablolar Denetimi Uygulama Rehberi
30 Mayıs 2023, Salı
Türkiye’de Ve Dünyada Mali İdarenin Dışındaki Vergi Denetimi Uygulamaları ile Söz Konusu Uygulamaların Bağımsız Denetimle İlişkisinin İncelenmesi ve Türkiye’deki Uygulamaya Yönelik Bir Araştırma
30 Mayıs 2023, Salı
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası - 2022 - Ekonomik Beklenti Endeksi
29 Mayıs 2023, Pazartesi
“Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği ve ekleri
16 Mayıs 2023, Salı
Sürgem / Portal Kullanımı Hakkında
28 Nisan 2023, Cuma
Akbank Yeminli Mali Müşavirlere Özel Ürün / Hizmet Paketi
12 Nisan 2023, Çarşamba
7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması
9 Mart 2023, Perşembe
Deprem Bölgesinde Yaşayan Meslek Mensupları İçin Ücret Düzenlemesi
10 Mart 2023, Cuma
TÜRMOB Başkanlığı’nın 10.03.2023 tarih, E.3165 sayılı ve “2023 Yılı Sınav Takvimi” konulu yazısı ileti ekinde yer almıştır.
3 Mart 2023, Cuma
Ofis Kullanım Yasağının 01/05/2025 Tarihine Kadar Uygulanmaması
20 Ocak 2023, Cuma
Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Kararı-Kur Korumalı Mevduata ilişkin Yaşanan Tereddütler
12 Ocak 2023, Perşembe
Vergi Kanunlarında 2023 Takvim Yılı İle İlgili Rakamsal Değişiklikler
30 Eylül 2022, Cuma
BDDK KARARLARI KAPSAMINDA KREDİ KISITLAMASINA AİT ÖZEL AMAÇLI TESPİT RAPORU
27 Haziran 2022, Pazartesi
Hazine VE Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
24 Haziran 2022, Cuma
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması İLE İLGİLİ SİRKÜLERİ
31 Mayıs 2022, Salı
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 538)
31 Mayıs 2022, Salı
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 538)
30 Mayıs 2022, Pazartesi
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:42)
27 Mayıs 2022, Cuma
5746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Genel Tebliği No. 9
24 Mayıs 2022, Salı
Kalkınma Öncelikli Büyüme Dostu Vergi Sistemi
16 Mayıs 2022, Pazartesi
KURUMLAR VERGiSi GENEL TEBLiGi (SERi NO: 1)'NDE DEGi$iKLiK YAPILMASINA DAiR TEBLiG (SERi NO: 20)
16 Mayıs 2022, Pazartesi
VERGi USUL KANUNU GENEL TEBLiGi (SIRA NO: 537)
22 Nisan 2022, Cuma
25.04.2022’ den Sonraki İhracatlarda İBKB Düzenleme Sınırı 15.000 USD Olarak Güncellendi
21 Nisan 2022, Perşembe
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
21 Nisan 2022, Perşembe
TPKKH 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2022-32/66 SAYILI TEBLİĞE İLİŞKİN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DUYURUSU
19 Nisan 2022, Salı
Yurtiçi Dövizli Menkul Kıymet Sözleşmelerin Ödenmesinde TL Zorunluluğu
19 Nisan 2022, Salı
Anayasa Mahkemesi İşyerinde Parmak İzi Uygulamasını Anayasaya Aykırı Buldu
8 Nisan 2022, Cuma
Kur Korumalı Mevduat Sisteminde yeni düzenleme
1 Nisan 2022, Cuma
Bankalarda Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında bulunan birikimlerde, indirimli stopaj süresi 3 ay daha uzatıldı.
1 Nisan 2022, Cuma
Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi
30 Mart 2022, Çarşamba
Odamız Genel Kurul Duyurusu
29 Mart 2022, Salı
Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar
16 Mart 2022, Çarşamba
Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ
7 Mart 2022, Pazartesi
Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
7 Mart 2022, Pazartesi
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
4 Mart 2022, Cuma
2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları İçin Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru
3 Mart 2022, Perşembe
Bilgi İsteme Yazıları Hakkında Önemli Duyuru
2 Mart 2022, Çarşamba
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Hazır Beyan videosu
1 Mart 2022, Salı
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
17 Şubat 2022, Perşembe
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/139
14 Şubat 2022, Pazartesi
Mal ve Hizmetlerde uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
14 Şubat 2022, Pazartesi
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11 Şubat 2022, Cuma
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No : 536 )
8 Şubat 2022, Salı
29/01/2022 Tarihinde Yayınlanarak Görüşe Sunulan “19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı” Gelen Görüşler de Dikkate Alınmak Suretiyle Güncellenmiştir.
4 Şubat 2022, Cuma
Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik
4 Şubat 2022, Cuma
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
3 Şubat 2022, Perşembe
Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde KVK Geçici Mad. 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklik
3 Şubat 2022, Perşembe
Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
18 Ocak 2022, Salı
Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi
10 Ocak 2022, Pazartesi
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/7585] Sayılı Kararı
10 Ocak 2022, Pazartesi
KGK bağımsız denetçilere yönelik sürekli eğitim programı kapsamında yeni eğitim takvimimiz belirlenmiştir
7 Ocak 2022, Cuma
İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
6 Ocak 2022, Perşembe
2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (Genelge Sıra No:1)
24 Ağustos 2021, Salı
Ekonomik Beklenti Endeksi Karşılaşılan Sorunlar Çözümleri
Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1
P.K. 34430 Beyoğlu / İstanbul
Bilgi Almak İçin
istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr
istanbulymmo@hs03.kep.tr
0212
251 60 90
© Copyright 2021 | İYMMO İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası | www.istanbulymmo.org.tr