Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanmış Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamaları
 

Yatırımlarda Devlet Yardımlarında son düzenleme, 15/06/2012 tarihli 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.
Karar ile ilgili 2012/1 sayılı tebliğ yayınlanmış olup, tebliğ güncel tutulmakta olup
https://tuys.sanayi.gov.tr/Handlers/MevzuatHandler.ashx?mevzuatId=16189e37-d98b-4938-9d9e-e5457e6f8cc2internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu çalışmamızda söz konusu karar kapsamında teşvik belgesine bağlanmış yatırımların destek unsurlarından Yatırıma Katkı Tutarı ve Vergi indirimi ele alınacaktır.

Detaylar İçin Tıklayın

Adres: Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1 (34430)
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr