• DUYURULAR
 • Ekonomik Beklenti Endeksi Karşılaşılan Sorunlar Çözümleri
  27.05.21
 • Kademeli Normalleşme Tedbirleri
  16.05.21
 • Bağımsız Denetim Online Eğitim Programları
  08.06.18
 • Çalışma İzni Görev belgeleri sürelerinin uzatılması
  07.05.21
 • Çalışma İzni Görev belgesi Hk. TÜRMOB açıklaması
  06.05.21
 • İçişleri Bakanlığı Son Genelgesi Hk.
  27.04.21
 • Online Eğitim Linki
  30.11.20
 • KDV İadesi Tasdik Sözleşmeleri
  26.04.21
 • SÖZLEŞME BİLDİRİMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
  08.02.21
 • 2021 MAKTU AİDAT
  26.01.21
 • COVİD-19 Kısıtlaması Tebliği Hk.
  16.04.21
 • İstanbul Valiliği Duyurusu
  Yıllık İşletme Cetveli
  28.01.21
 • Vergi Kanunları 2021 yılı Rakamsal Değişiklikler
  05.01.21
 • İVD E-YMM sisteminde
  e-imza aracı değişikliği
  04.01.21
 • Covid-19 Kisitlamalri 30.11.2020 tarihli Genelge
  01.12.20
 • 2021 YILBAŞI CANLI YAYINI
  31.12.20
 • İstanbul Vergi Dairesi Bşk
  7256 sayılı Kanun Duyurusu
  26.11.20
 • Odamız Covid19 Kısıtlamalar Hakkında Duyuru
  20.11.20
 • TÜRMOB / Covic 19 Kısıtlamaları Hakkında
  20.11.20
 • Covid-19 Son Tedbirler 18.11.2020
  18.11.20
 • Rapor Eklerinin Bildirilmesi
  29.08.20
 • E-YMM Portalına girilen raporun sistemden onaya gönderilmesi
  27.08.20
 • Tam Tasdik Raporlarının Verilme Süresi Hk.
  03.07.20
 • Aras Kargo 2020 yılı sozleşmesi yenilenmiştir
  26.07.20
 • Covid 19 Salgın Dönemi Ekonomi Anketi
  30.06.20
 • İçişleri Bakanlığı 28.05.2020 tarihli Genelgesi
  29.05.20
 • 23-24-25-26 Mayıs ile ilgili genelge
  21.05.20
 • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  18.05.20
 • Sokağa Çıkma Yasağı Hk. Calisanlara Yazı Örneği
  14.05.20
 • Kar payı dağıtım sınırlamasına ilişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.
  17.05.20
 • Sokağa Çıkma Kısıtlaması Ek Genelgesi
  13.05.20
 • Resmi Gazete / KDV Genel Uygulama Tebliği
  08.05.20
 • KGK Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Ek Duyuru
  08.05.20
 • Türmob / Korona Virüs Nedeniyle Alınan Ek Tedbirler
  30.04.20
 • Sosyal Yardımlaşma Fonu Kullanımı Hk.
  26.04.20
 • Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  25.04.20
 • SGK 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 Üncü Maddesi
  23.04.20
 • Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 129
  21.04.20
 • Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 128
  20.04.20
 • Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 127
  17.04.20
 • Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması
  20.04.20
 • Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında
  17.04.20
 • Ana Faaliyet Kodu Değişliklik Raporu
  16.04.20
 • Türmob Kısa Çalışma Ödeneği Özel Sayısı
  13.04.20
 • KGK Bağımsız Denetçilik Sınavı Tarih Değişikliği
  09.04.20
 • Yerli Mali Belgesi Hakkında
  08.04.20
 • E-YMM Tasdik Raporu Kılavuzu
  02.04.20
 • İhracat Sürelerinin Uzatılması h.k
  07.04.20
 • 18 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulaması hk.
  07.04.20
 • Ana Faaliyet Kodu Degerlendirme Komisyonu
  07.04.20
 • “Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi” Sistemine Geçiş
  04.04.20
 • TESMER Sınav Başvurularının Ertelenmesi Hk.
  02.04.20
 • Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması
  31.03.20
 • COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi
  31.03.20
 • GİB ( İnter Aktif Vergi Dairesi )
  28.03.20
 • Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatıldı
  27.03.20
 • Tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi h.k
  27.03.20
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)
  25.03.20
 • Bilirkişilik Portalı Uyap Güncellemesi
  25.03.20
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 Sayılı Kanun Resmî Gazetede Yayımlandı
  27.03.20
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  19.03.20
 • Ansiklopedik Ekonomi ve İş Hayatı Sözlüğü
  19.03.20
 • Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12) Resmi Gazete'de Yayımlandı.
  19.03.20
 • Transfer Fiyatlandırması İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151)
  19.03.20
 • KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) Resmi Gazete'de Yayımlandı
  19.03.20
 • Değerli Konut Vergisi Uygulaması 2021 Yılından İtibaren Başlayacaktır.(14/02/2020 Tarih ve 7221 Sayılı Kanunun 16-19. Maddeleri Gereği )
  19.03.20
 • Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan Değişiklikler)
  19.03.20
 • VUK 517 Seri No’lu Genel Tebliğ ile Vergi Davalarında Kanun Yolundan Vazgeçme Usul ve Esasları
  19.03.20
 • TPKKH 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
  19.03.20
 • TPKKH 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
  19.03.20
 • Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru
  25.03.20
 • Türk Exımbank, Virüs Salgını Sürecinden İhracatçıların En Az Etkilenmesi İçin Destek Paketi Devreye Aldı
  25.03.20
 • Beyanname Verme Süreleri Uzadı
  24.03.20
 • Tekno Parklara Kira Düzenlemesi
  24.03.20
 • İcra Ve İflas Takiplerinin Durdurulması
  24.03.20
 • Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak KDV
  24.03.20
 • KDV Tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar
  23.03.20
 • Geri Kazanım Katılım payı beyannamesi genel tebliği sıra no.1 de değişiklik hk. sıra no.3
  23.03.20
 • Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı
  20.03.20
 • Makro Ekonomik Göstergeler Yayınlandı
  20.03.20
 • (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Duyuru
  20.03.20
 • II-23.3 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği Taslağı Yayımlandı
  20.03.20
 • İstanbul’da Yabancıların İkamet İzni Başvuru Randevuları Ertelendi .
  20.03.20
 • Muhtasar ve KDV Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama
  19.03.20
 • Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde Öngörülen Sosyal Güvenlik ve İstihdam Tedbirleri Cumhurbaşkanımızın konuşma metni
  19.03.20
 • Covid - 19 Virus veya Diğer Nedenlerle Ekonomik Sıkıntı yaşayan işverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir
  19.03.20
 • Covid – 19 Virus Nedeniyle Piyasalardaki Haksız Fiyat Artışına İlişkin Şikâyet Hattı
  19.03.20
 • Yeni Tip Koronavirüse Karşı Tedbirlere İlişkin Genelge
  19.03.20
 • Covid – 19 tedbirleri kapsamında tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi
  19.03.20
 • Covid – 19 Salgın Riski Nedeniye Teknopark Şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Evden Çalışmasına İlişkin Basın Açıklaması
  19.03.20
 • 2019 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
  19.03.20
 • Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek Vergisel İşlemler Hakkında Duyuru
  19.03.20
 • Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Ertelemesi H.K
  19.03.20
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Süresi Hakkında
  19.03.20
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü Yayınlandı
  19.03.20
 • e-SMM Hakkında Duyuru
  19.03.20
 • 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 10. Taksit Ödeme Dönemi Başladı
  19.03.20
 • 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 17. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.
  19.03.20
 • KÜMİ İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı kamuoyu görüşüne açılmıştır.
  19.03.20
 • E- YMM Raporlarının E-İmzalanmasına ilişkin Yapılan Değişiklikler
  11.03.20
 • SÜRGEM Eğitim Uygulaması Hk. Bilgilendirme
  24.02.20
 • Türmob / 2020/1.dönem Konkordato Eğitimleri Hk.
  26.02.20
 • e-Arşiv Faturalar Hakkında
  07.01.20
  Adres: Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1 (34430)
  Beyoğlu / İstanbul
  Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
  Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr