Ali DEMİRELLER : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü  Sunumu indirmek için tıklayınız

Hüseyin Fevzi SALTIK :Yeminli Mali Müşavir  Sunum güncelleniyor !

 YMM Doğan ÇENGEL : YENİDEN DEĞERLEME (VUK ’UN GEÇİCİ 31. MADDESİ   Sunumu indirmek için tıklayınız.

Abdullah KARABOYACI - Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı  Sunumu indirmek için tıklayınız.

Dr.Ahmet KAVAK - Yeminli Mali Müşavir   Sunumu indirmek için tıklayınız.

Yavuz ÇALIK - Yeminli Mali Müşavir      Sunumu indirmek için tıklayınız.

DURSUN ALİ YAZ  - YAZAR, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ : Düşünce Tarihi Işığında Muhasebe Felsefesi   Sunumu indirmek için tıklayınız.

YMM EMSAL ÖZCAN  :  Kamu Gözetimi Kurumunun Bağımsız Denetçileri, Bağımsız Denetim Kuruluşlarını Denetlemesi ve Yaşanan Sorunlar  Sunumu indirmek için tıklayınız.

YMM CEVDET AKÇAKOCA   : EMİSYON PRİMİ VE YENİ ORTAK ALMA     Sunumu indirmek için tıklayınız.

 YMM ERDOĞDU ÖZ  : 

YMM TALHA APAK

  • 7326 Sayılı Kanun ile getirilen “Vergi Barışı” nın özellikli ve tartışılan hükümleri.
  • 529 Sıra No.lu VUK Tebliği ile getirilen “Gerçek Faydalanıcı Bildirimi” nin Mali Müşavirlik mesleğiyle olan ilişkisi, yaşanan sorunlar ve beklentiler.
  • Sunumu indirmek için tıklayınız.

Murat ÖZDAMAR - SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı  Sunumu İndirmek İçin Tıklayiniz

 

Dr. Kamber KAYA - Yeminli Mali Müşavir  Sunumu İndirmek İçin Tıklayiniz

YMM GÖNÜL KAPLAN : Mevzuatımızdaki kanunen kabul edilmeyen giderlerin getirdiği adaletsizlikler ve finansal tablolar üzerinde yarattığı olumsuzluklar. Sunumu İndirmek İçin Tıklayiniz 

İsmail BİLİCİ : 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Sunumu   Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

Hüseyin Fevzi SALTIK : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

Mustafa TAN  : 7326 Sayılı Mali Yapılandırma Kanunu'nun Getirdikleri   Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

SELİN OTMAN 

 ÖĞR. GÖR. YMM İSMAİL HAKKI GÜNEŞ :

  • MALİYE BAKANLIĞININ KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ 1 NOLU KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 35 SERİ NO’LU TEBLİĞİ 16.ŞUBAT.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 01.03.2021 tarihinden uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.
    “ MESLEK MENSUPLARININ “ KDV TEVKİFATI KARŞISINDAKİ DURUMU”

  Sunumu indirmek için tıklayınız       Ek-1     Ek-2   Ek-3

Av. Umurcan GAGO  : Kripto Varlıkların Vergilendirilmesi  Sunumu indirmek için tıklayınız 

Prof. Dr. Ümmühan ASLAN  : Kripto Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Sunumu indirmek için tıklayınız 

DR. YMM ERCAN İSMAİL ÜNAL : HALKA AÇIK VE KAPALI AŞ HİSSESİNİN MİRAS HALİNDE VERASET İNTİKAL VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN YORUMU.
(GV 258 NOLU TEBLİĞ) 
sunumu indirmek için tıklayınız.

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI

Sunumu indirmek için tıklayınız.   Ek-1    Ek-2

Hamit ÖZTAŞKIN  DİJİTAL YAŞAM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ   sunumu indirmek için tıklayınız 

Ali DEMİRELLER / İVDB KDV-ÖTV Grup Müdürü Güncel Mevzuat Değişiklikleri / sunumu indirmek için tıklayınız 

 

Berrak AYAZOĞLU / Vergi Baş Müfettişi Nakdi Sermaye Artırımına İlişkin İndirim / sunumu indirmek için tıklayınız

 

YMM Selin OTMAN Finansman Gider Kısıtlaması / sununu indirmek için tıklayınız 

Halil ÜNAL  /  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürü Vergi Uygulamaları Sunumunu İndirmek İçin Tıklayınız.

Meltem KIRDÖK AK  /  Yeminli Mali Müşavir    TMS16 Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız                                                     

Arzu AKTAŞ  /  Yeminli Mali Müşavir Dönem Sonu İşlemleri Sunumunu İndirmek İçin Tıklayınız

Gelir Kanunları Gelir ve Kur.Ver. Grup Müd.Vekili İsmail BİLİCİ / sunumu indirmek için tıklayınız    

Yeminli Mali Müşavir Dr. Ahmet KAVAK sunumu indirmek için tıklayınız 

Yeminli Mali Müşavir  Kadir ERKEÇOĞLU / sunumu indirmek için tıklayınız    

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı  Umut ÇIRAY / sunumu indirmek için tıklayınız    

 

YMM Birol EFENDİOĞLU

YMM Sevda GÜVEN KESGİN

YMM Tarkan Şentürk

Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Abdullah Kiraz Sumları      e-Belge Uygulamalarındaki Yenilikler 
                                           Uygulamalara Geçiş Takvimi Tablosu

Talha Apak Sunumu           Mevzuattaki Son Düzenlemeler          

 

Prof Dr. Tekin AKGEYİK  
Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Dilek YUMRUTAŞ
Avukat Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Kamber KAYA
Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Konuşmacılar;

İsmail Vefa AK 
Gelir Kanunları, Gelir ve Kurumlar Vergileri  Grup Müdür vekili 
Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Mahmut Bülent YILDIRIM  -  Yeminli Mali Müşavir

             
Prof. Dr. Emin Sadi Haluk SÜMER - Yeminli Mali Müşavir
Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

Doç. Dr. Atilla UYANIK - Yeminli Mali Müşavir   
Sunumu İndirmek İçinTıklayınız   
Adalet Komisyonu Yazısı

Kanun Tasarısı
İcra ve İflas Kanunu
Türk Ticaret Kanunu

Dr. İhsan Veysi SEVİĞ - Yeminli Mali Müşavir
Dr. Evren KILIÇOĞLU - Hukukçu

YMM Talha APAK 24 Eylül 2018 Platform Toplantısında yapmış olduğu sunum aşağıdadır.
Konu : Kambiyo mevzuatı çerçevesinde Bazı alım / satım ve kiralama sözleşmelerinin TL’ye çevrilmesine ilişkin kararın görüşülmesi.
Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

 

 

Rıza BİLGİÇ
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri
Tahsilat Grup Müdürü Sunumu İndirmek İçin Tıklayın 

Hüseyin Fevzi SALTIK
Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

 

 

Rıza BİLGİÇ
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamasında Özellikli Konular 
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürü Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Nihat UZUNOĞLU  KDV Değişiklikleri Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Dursun Erkan ATEŞLİ Gvk , Vuk Ve Kdvk Yapılan Düzenlemeler Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

 

Odamız tarafından “Sosyal Güvenlikte Son Gelişmeler Ve Arabuluculuk” konusulu toplantı.
                                                                                                  
OTURUM BAŞKANI         :           Bayram TURANÇİFTÇİ / Yönetim Kurulu Üyesi

KONUŞMACILAR             :           Murat ÖZDAMAR / SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı Sunumu İndir

                                                       Kamber KAYA / Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndir

                                                       Prof. Dr. Tekin AKGEYİK / Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndir

TOPLANTI TARİHİ           :           01 Şubat 2018  Perşembe / 14.00 – 18.00

TOPLANTI YERİ               :           İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu 
                                                       İstiklal Cad. No: 146 Beyoğlu / İSTANBUL

SUNUMLAR   :          
Halil SENCAR İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim ve Usul Grup Müdürü - Sunum Güncel Konular

Numan Emre ERGİN - Sunum Değerleme Açısından Vergi Mevzuatı - Tfrs Karşılaştırması

Mahmut Nedim AKKURT Yeminli Mali Müşavir - Örnek Çözüm

 

SUNUMLAR                    :    Nihat UZUNOĞLU  Katma Değer Vergisi Kanunu Değişiklik Önerileri

                                              Ercan İsmail ÜNAL Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitim

                                              Hilmi TAKAZ Ticari Defterlerin Tutulmasında Bobi Frs/ Tms’nin Esas Alınması

 

4. YMM Denetim ve Tasdik Sempozyumu 1-5 Kasım 2017 Tarihinde Düzenlenmiş olan Sempozyum Sunumları Aşağıdadır.

I. OTURUM

▶ Prof. Dr. Tuğrul TÜFEKÇİOĞLU Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi ve Yeminli Mali Müşavirlik
▶ Faruk GÖZÜBÜYÜK - Gelir İdaresi Daire Başkanı Yeminli Mali Müşavirlerin Kamu Maliyesine Katkıları

▶ Sefer LEVENT - Hürriyet Gazetesi Yayın Ekonomi Müdürü Gazeteci Gözüyle Yeminli Mali Müşavirliğin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
▶ Ali ALIÇ - Yeminli Mali Müşavir Vergi İadeleri ve Vergi İncelemelerinde Yeminli Mali Müşavirlerin Rolü

II. OTURUM
▶ Prof. Dr. Adnan GERÇEK - Uludağ Üniversitesi Vergi Sisteminin Ekonomik Faaliyetlerle Uyum Sorunu
▶ Muhsin ATCI - Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vergi Denetimi Gözüyle Mükellef-İdare İlişkileri ve Mükellef Hakları
▶ Hasan GÜL - KGK Denetim Standartları Daire Başkanı İşletmelerin Gelişiminde ve Küresel Rekabet Gücü Kazanmasında Bağımsız Denetimin Rolü

▶ H. İbrahim AKTAN - Yeminli Mali Müşavir Vergi İhtilaflarında Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerinin Rolü

III. OTURUM
▶ H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili
▶ Prof. Dr. Utku UTKULU - Prof Dr. Hakan KAHYAOĞLU- Dokuz Eylül Üniversitesi Küresel Ekonomi -Türkiye Ekonomisi ve Yeminli Mali Müşavirlik
▶ Adnan YILDIRIM-Türk Eximbank Genel Müdürü Denetimden Geçmiş Finansal Tabloların Bankacılık Sistemindeki Önemi

▶ Abdurrahman YILDIRIM - Habertürk Ekonomi Yazarı Küreselleşme, Kayıt Dışılık ve Yeminli Mali Müşavirlik
▶ Vahap ADIYAMAN - Yeminli Mali Müşavir İşletmelerin Yeniden Yapılandırılmasında Yeminli Mali Müşavirlerin Rolü

Panel
▶ Semi OKUMUŞ - Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
▶ Uğur YAYLAÖNÜ - SPK Muhasebe Standartları Daire Başkanı
▶ Murat OLGUN - VDK İzmir Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı
▶ Dr. Veysi SEVİĞ - Yeminli Mali Müşavir - İstanbul Ticaret Odası Müşaviri
▶ Halil BAŞAĞAÇ - Yeminli Mali Müşavir
▶ İsmail IŞIK -Yeminli Mali Müşavir
▶ Ali KAHVECİ-Yeminli Mali Müşavir

 

 

'' Bağımsız Denetimin Kalitesinin ve Güvenirliliğinin Artırılmasına Yönelik KGK Faaliyetleri ''

I.Bölüm

                       1- BDY Değişiklik Taslağı ve Kurul Kararları ile Yapılan Düzenlemeler

                           Rafet DİLMEN (Başkan Yardımcısı) Sunumu İndir

                       2- Denetim Standartlarında Yenilikler

                            Hasan GÜL (Denetim Standartları Daire Başkanı) Sunumu İndir

Kahve Molası

II.Bölüm

                         1- Gözetim Faaliyetleri: Bulgular ve Sonuçlar

                             Derviş ALTINOK (Gözetim Daire Başkanı) Sunumu İndir

                         2- İnceleme Faaliyetleri: Bulgular ve Sonuçlar

                              Mehmet ŞİRİN (İnceleme Dairesi Başkanı) Sunumu İndir

YMM Adem ÖZZAİM  -  "TEŞVİK SİSTEMİNDE, İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ GELİŞMELER"

 Sunumu için Tıklayın

08 Mart 2017 Çarşamba Platform Toplantısı

İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol

YMM  Prof. Dursun ARIKBOĞA Sunum İçin Tıklayın

Kamber KAYA Sunumu   indirmek için tıklayınız      

Nihat UZUNOĞLU Sunumu   indirmek için tıklayınız        

Mahmut Bülent YILDIRIM Sunumu   indirmek için tıklayınız        

3.YMM SEMPOZYUM KİTABI |http://www.istanbulymmo.org.tr/dosyalar/sunumlar/2014_12_03-07%203ymmSemp.pdf I.OTURUM Fikret BAŞ sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/I.OTURUM/fikret_bas.pdf I.OTURUM Mehmet Ali ÇETİN sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/I.OTURUM/mehmet_ali_cetin.pdf I.OTURUM Mustafa AKPINAR sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/I.OTURUM/mustafa_akpinar.pdf II.OTURUM Ali ALIÇ sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/II.OTURUM/ali_alic.pdf II.OTURUM Bekir BAYKARA sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/II.OTURUM/bekir_baykara.pdf II.OTURUM Kaan KASIM sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/II.OTURUM/kaan_kasim.pdf III.OTURUM Abdullah YAVAŞ sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/III.OTURUM/abdullah_yavas.pdf III.OTURUM Ahmet Şahin SAVCI sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/III.OTURUM/ahmet_sahin_savci.pdf III.OTURUM Erol AKBULUT sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/III.OTURUM/erol_akbulut.pdf III.OTURUM Mehmet ŞİRİN sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/III.OTURUM/mehmet_sirin.pdf III.OTURUM Mustafa Umut ÖZGÜL sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/III.OTURUM/mustafa_umut_ozgul.pdf III.OTURUM Orhan ÇELİK sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/III.OTURUM/orhan_celik.pdf PANEL Eray MERCAN sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/PANEL%20SUNUMLARI/eray_mercan.pdf PANEL Mehmet Ali ÖZYER sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/PANEL%20SUNUMLARI/mehmet_ali_ozyer.pdf

Recep BIYIK sunumu (Vergi affı 6552)|www.istanbulymmo.org.tr/dosyalar/sunumlar/2014_09_24 RecepBiyik sunumu.pdf Resul KURT sunumu (6552 TORBA YASA)|www.istanbulymmo.org.tr/dosyalar/sunumlar/2014_09_24 ResulKurt sunumu.pdf

Dr.Ahmet KAVAK (KDV Uygulama Genel Tebliğ İle Getirilen KDV İadelerine İlişkin Alt Limitler)|http://www.istanbulymmo.org.tr/dosyalar/sunumlar/2014_05_08 AhmetKavak sunumu.pdf Hüseyin Fevzi SALTIK (KDV İade Uygulamasında Özel Esaslar)|http://www.istanbulymmo.org.tr/dosyalar/sunumlar/2014_05_08 HuseyinFevziSaltik sunumu.pdf

Mustafa AYSAN (Ekonomideki Son Gelişmeler) |http://www.istanbulymmo.org.tr/dosyalar/sunumlar/2014_03_13 Mustafa Aysan sunumu.pdf Sudi APAK (2001-2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü) |http://www.istanbulymmo.org.tr/dosyalar/sunumlar/2014_03_13 Sudi Apak sunumu.pdf

Adres: Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1 (34430)
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr
Kep : istanbulymmo@hs03.kep.tr